Alle artikelen

Hoe kiest een leerling de juiste vervolgstudie?

Hoe adolescent(en), ouders en scholen tot een passende profielkeuze kunnen komen met behulp van Management Drives. 

De puberteit is voor veel jongeren een onzekere fase. Niet alleen de hersenstructuren en de lichamen zijn in deze periode aan verandering onderhevig, maar ook sociaal-emotioneel gebeurt er van alles. Pubers groeien toe naar zelfstandigheid. Ze gaan op ontdekkingstocht naar hun ware identiteit. Het feit dat de hersenen zich in de puberteit ook zeer sterk ontwikkelen, maakt dat pubers soms moeite hebben met concentreren en het maken van weloverwogen keuzes; bijvoorbeeld studiekeuzes. Dit maakt hen onzeker en daarmee ook kwetsbaar.

Dit gegeven kwam in gesprek met een scholiere van 15 jaar en haar moeder duidelijk naar voren. Het meisje stond op het punt om een studiekeuze te moeten gaan maken op school. Zij had werkelijk geen idee wat ze nou eigenlijk zelf wilde of waar ze nou goed aan deed. Ook omdat er in de huidige maatschappij een enorm groot studieaanbod is. De scholiere gaf aan dat zij hierdoor het overzicht kwijt is en dat zij daardoor ook niet goed weet wat ze zelf wil. Ze vindt alles wel leuk en zichzelf eigenlijk nog te jong om nu al te bepalen waar zij over 10 jaar wil gaan werken.

In het gesprek bleek dat zij in haar studiekeuze daardoor, wellicht onbewust en ongewild, soms meegetrokken wordt door haar leeftijdsgenoten en wat ouders, leerkrachten of anderen van haar willen of wat zij wel bij haar vinden passen. De vraag is dan of de keuze van een studie dan haar eigen keuze is, of dat deze wordt bepaald door de omgeving.

Dit kan echt anders! De inzichten en aangereikte handvatten vanuit het Junior profiel bleken voor deze jonge scholiere een uitkomst. De kern ligt hem in het luisteren naar de jongeren zelf. Écht in gesprek met hen gaan en hen persoonlijk bevragen. Jongeren met behulp van het profiel inzicht geven in wat hen drijft en hen een veilige omgeving aanreiken waarin zij mogen zijn, wie zij zijn. Begrip tonen, kijken waar hun motivatie en hun energiegevers liggen en dit op begrijpelijke wijze en in passende taal terugkoppelen. Ook de ouders krijgen inzicht dat alle goed bedoelde adviezen vaak over henzelf gaan.

Daarbij is het ook belangrijk aan jongeren kenbaar te maken dat een studiekeuze niet voor altijd bepalend is, dat het geen norm betreft en dat zij moeten doen wat voor hen passend is en goed voelt. Dat is voor jongeren vaak al voldoende. Een eerste stap, in goed contact .

Wilt u meer informatie over wat het Management Drives Junior programma voor adolescenten, hun ouders en docenten kan betekenen? Neem gerust contact met ons op!