Alle artikelen

Congres HRM in de overheid 2017

Op het congres HRM in de Overheid in Gent spreekt dhr. Frans Marquinie, Gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Reimerswaal, tevens directeur van Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Bevelanden, over zijn duidelijk ingezette koers op organisatieontwikkeling en uniform leiderschap.

Hij deelt hoe hij met behulp van Management Drives betere inzichten en een eenduidige visie gecreëerd heeft om sturing te geven aan de ontwikkeling van zowel individuele medewerkers, teams/afdelingen als de gehele organisatie.

Een duidelijk ingezette koers op organisatieontwikkeling en uniform leiderschap

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Samenwerking de Bevelanden is een samenwerking van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord Beveland en Reimerswaal (P&O/salarisadministratie, ICT/Informatievoorziening en Werk, Inkomen en Zorg) met circa 140 medewerkers. Tot stand gekomen begin 2015 om kosten te besparen, kwaliteit te handhaven en verhogen en de kwetsbaarheid te verminderen. Echter, de verschillen in omvang, cultuur, bestuur, dynamiek en identiteit vragen om een hernieuwde visie vorming en organisatieontwikkeling. Met een uniform leiderschapsprofiel. Om als jonge organisatie wendbaar en flexibel te blijven in deze veranderende maatschappij, leiden de GR en Reimerswaal tevens een 8-tal medewerkers als gecertificeerd leiderschapstrainer op.

Een duidelijk ingezette koers met betere inzichten en een eenduidige visie om sturing te geven aan de ontwikkeling van zowel individuele medewerkers, teams/afdelingen en als de gehele organisatie. De heer Marquinie roept op continu in dialoog te blijven; met bestuur, de afdelingen en medewerkers. Met als doel samen de ontwikkelrichting af te stemmen en te faciliteren. Om zo samen op koers te blijven!

Mr Frans Marquinie MBA, Gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Reimerswaal, tevens directeur van Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Bevelanden