Alle artikelen

Competentieontwikkeling vanuit kracht

De gemeenten in Nederland zijn sinds januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Vanuit nieuwe werkwijzen worden functies opgezet met nieuwe taken en bevoegdheden. Naar aanleiding van deze verandering stelde een Gemeente in Nederland ons de vraag om mee te denken over het competentie ontwikkeltraject voor consulenten.

Omgaan met persoonlijke dilemma’s

consulent gemeenteDe nieuwe wetgeving maakt het noodzakelijk voor Gemeenten in Nederland om anders te gaan werken. Voor de professionals (consulenten) betekent dit dat zorg op een andere wijze en met minder budget georganiseerd moet worden. Hierdoor kunnen zij met meer en andere dilemma’s te maken krijgen en is er sprake van meer persoonlijk contact met de klant. De nieuwe wetgeving resulteert ook in een nieuwe rolverdeling tussen de ketenpartners. Er is immers sprake van één cliënt en één zorgplan en dat betekent netwerken en samenwerken met de verschillende collega’s van Jeugd, Zorg, WMO en Inkomen.

Een aantal competenties staan centraal in de rolverandering: zelfredzaamheid, zelfsturing en actieve participatie van de burgers en het mobiliseren van ondersteuning in de omgeving. In deze competenties komt mooi rood gedrag goed van pas. Maar hoe ontwikkel je deze competenties vanuit je eigen (overwegend groene en blauwe) drijfverenprofiel?

Ontwikkeling van nieuwe competenties

Management Drives begeleidt het ontwikkeltraject voor consulenten waarin de nieuwe competenties centraal staan. Doel is om vanuit de kracht van drijfveren van de consulenten de ontwikkeling van nieuwe competenties te faciliteren. Intrinsieke motivatie leidt immers sneller tot gedragsontwikkeling.

Hoe ziet het programma aanbod eruit?

We maken de vertaling van het persoonlijke drijfverenprofiel naar de competentie en bepalen het ontwikkelpad. Aan het begin van de opleiding doen we een persoonlijke 0-meting voor de relevante competenties. Na een aantal sessies, feedback en intervisiebijeenkomsten voeren we een 1-meting uit.

Programma opbouw

  • Drijfverenprofiel bespreken
  • Competentie 0-meting
  • Competenties vertalen vanuit persoonlijk drijfverenprofiel
  • Ontwikkeltraject creëren (POP)
  • Opleiding (4 dagdelen) met diverse actieve werkvormen
  • Feedback
  • Collegiale intervisie
  • Competentie 1-meting

Het programma is bijzonder doordat we een starten met een meting. Verder is het programma gericht op het actief eigenaarschap nemen van de eigen ontwikkeling. Consulenten moeten cliënten de regie gaan geven, maar eerst zelf de regie nemen in hun ontwikkeling “practice what you preach”. Door middel van diverse werkvormen gaan de consulenten steeds aan de gang met hun eigen ontwikkeling.

Wilt u meer informatie over dit programma? Neem dan contact op met Miranda Langeveld