Alle artikelen

Hoe coach ik iemand op basis van drijfveren?

Management Drives wordt veelvuldig ingezet als methodiek bij coaching. Drijfveren laten zien wat iemand motiveert en demotiveert. Het MD-profiel laat zien waar iemand energie van krijgt, wat energie kost en welk gedrag iemand kan laten zien als hij of zij onder druk komt te staan. Dit geeft veel handvatten om mensen vanuit het bewust zijn van de drijfveren, te ondersteunen bij het maken van een beweging in het gedrag en dit ook daadwerkelijk te borgen.

De matrix van Management Drives is ook geschikt om te dienen als leidraad voor de coaching zelf. Het gaat dan om het benoemen van de verschillende coachingsstappen in de matrix:

  • Wie ben ik, wat is mijn identiteit
  • Waar wil ik staan over 10 jaar
  • Welke doelen wil ik realiseren en welke strategie volg ik
  • Welke keuzes maak ik daarbij, wat doe ik wel en wat doe ik niet
  • Welk planning maak ik daarvoor en hoe ga ik mijn doelen realiseren
  • Welke mensen betrek ik hierbij

Matrix coaching

Dit zijn de stappen die we ook kennen vanuit het missie, visie en strategiemodel voor organisaties en team, maar nu toegepast op een individu.

Het profiel van de coachee geeft ook aan waar de natuurlijke voorkeur ligt om mee bezig te zijn en daarmee ook de valkuilen, waar men van nature minder aandacht aan besteed.