All Articles

Seks tips til at skabe tillid inden for dit team

Hvordan skaber du tillid inden for dit team? Det er spørgsmålet for enhver leder. Hvordan sikrer jeg, at mit team arbejder sammen så godt som muligt? Og hvordan motiverer jeg alle?

Som leder er det afgørende at have indsigt i, hvad der motiverer et team eller en person. Du opnår denne indsigt ved at have kendskab til drivkræfter. Med denne viden og indsigt kan du bedre motivere mennesker og øge tilliden inden for dit team. Nedenfor er seks tips til at skabe tillid og bedre motivere mennesker.

Tillid skabes ved:

  1. At give nye indsigter og tilbyde frihed (Gul)

Sørg for, at tingene er sagligt korrekte og velovervejede. Mennesker med meget gul vil analysere, forstå og begribe ting. Som leder giver du frihed i tænkning og handling og kommer med nye indsigter.

  1. At opføre sig retfærdigt og lytte oprigtigt (Grøn)

Sørg for, at der er meget opmærksomhed på følelser og mennesker. Mennesker med meget grøn finder det vigtigt, at folk behandles lige, og at sociale forbindelser og mennesker kommer først. Som leder sørger du for, at du lytter oprigtigt og har opmærksomhed for individers følelser.

  1. At være succesfuld og dele det (Orange)

Sørg for, du tager udfordringer op og er fokuseret på muligheder og potentiale. Mennesker med meget orange ønsker fremskridt, resultater og at vise præstationer. Som leder giver du muligheder, giver folk synlig anerkendelse og tager dem alvorligt.

  1. At skabe klarhed og være pålidelig (Blå)

Sørg for, at der er klare aftaler, og at disse overholdes. Mennesker med meget blå ønsker at skabe sikkerhed og klarhed. Du, som leder, sørger for, at du holder aftaler og yder retfærdighed.

  1. At stå fast, vise mod og dristighed (Rød)

Sørg for, du leder mennesker med styrke og respekt. Mennesker med meget rød står for mod, tempo og styrke. Du, som leder, sørger for, at du er beslutsom, viser mod og står fast.

  1. At kende din naturlige plads og have en fornemmelse af fortiden (Lilla)

Sørg for, at du har en fornemmelse for naturlige relationer og fortidens værdi. Mennesker med meget lilla ønsker at skabe sammenhold og sikkerhed. Positionér dig som leder for at være tjenestevillig og sikre stolthed, sikkerhed og sammenhold.

Vil du vide mere ? Læs mere information her!