Alle artikelen

Young Sales Professionals Academy wil einde maken aan verspilling van jong salestalent in Nederland

Management Drives is onderdeel van de Young Sales Professionals Academy van USG MarComSales. Een bundeling van krachten van een aantal gerenommeerde ervaren partijen die talenten selecteert, toetst, traint en coacht. En daarmee voor zekerheid zorgt.

Juiste werving en selectie en intensieve coaching on the job moeten voorkomen dat beginnende commerciële medewerkers vroegtijdig afhaken en werkgevers jaarlijks miljoenen verkwisten. Met de oprichting van de Young Sales Professionals Academy slaan vier gerenommeerde partijen de handen ineen om een einde te maken aan de verspilling van jong salestalent in Nederland. Met speciale aandacht voor het werven, selecteren, opleiden en het coachen van de beginnende salesmedewerker bij de opdrachtgever willen de vier partners voorkomen dat salestalenten voortijdig vertrekken en zekerstellen dat ze goed werk leveren. Deelnemers aan de Academy ontvangen na een jaar een certificaat van het SMA.

Met behulp van Management Drives kunnen sales talenten beter inspelen op de behoefte van de klant. Inzicht in drijfveren geeft namelijk concrete handvatten om klanten te benaderen op een persoonlijke positieve manier die past bij de drijfveren van de klant. Voor elke klant is dit weer net even anders en Management Drives maakt dit concreet inzichtelijk voor het sales talent. Hierdoor haal je het beste uit talenten naar boven en worden doelstellingen eerder bereikt.

Uit recent onderzoek van de Intelligence Group blijkt dat liefst 81 procent van de jonge salesprofessionals binnen twee jaar weer vertrekt. Daarvan haakt ruim de helft al meteen in het eerste jaar af. Omdat de beroepskeuze verkeerd was, zo wordt aangegeven, maar jonge salesmedewerkers stoppen vooral omdat ze onvoldoende gemotiveerd of nauwelijks begeleid werden en daardoor tegenvallende resultaten behaalden.

Verspilling van miljoenen euro’s

Opdrachtgevers verspillen zo miljoenen euro’s, aangezien een nieuwe medewerker meestal pas na een jaar rendabel wordt voor de opdrachtgever. Die opdrachtgever heeft het bovendien vooral aan zichzelf te wijten; zeker in deze huidige tijden van crisis blijken bedrijven te bezuinigen op het begeleiden van jonge medewerkers. Het verloop van jonge aanwas is groter dan in welke andere beroepsgroep dan ook.

“De verspilling aan salestalent in Nederland is buitengewoon jammer”, zegt Michel Schilders, algemeen directeur van USG Marketing, Communication & Sales Professionals en ASA Young Professionals. “Deze jonge mensen beginnen vol enthousiasme en ambitie aan een nieuwe salesbaan en haken vervolgens binnen een jaar weer af. Zij gaan verloren voor sales, terwijl er nu juist in sales wel mooie banen te vinden zijn.”

De Young Sales Professionals Academy wil aan die verkwisting een einde maken. In de Academy werken vier bedrijven en de Vereniging SMA samen: ASA Young Professionals, USG Marketing Communications Sales, Management Drives en Huthwaite International. Iedere partij brengt zijn eigen expertise in.

USG MarComSales & Management Drives

Iedere partij brengt eigen expertise in

Zo neemt ASA de werving voor haar rekening. Als arbeidsbemiddelaar voor HBO- en WO-studenten kent ASA studenten vaak al vanaf het eerste studiejaar. Zodoende is het bedrijf dan ook goed in staat talenten te ontdekken. USG MarComSales bracht de partijen bij elkaar, heeft de Academy opgericht en is verantwoordelijk voor het  selectietraject . Management Drives, gespecialiseerd in het vergroten van de effectiviteit van medewerkers, geeft kandidaten een kickstart door ze inzicht te geven in de eigen drijfveren en die van de klant. Huthwaite tenslotte biedt de kandidaten een degelijke training Spin© verkoopvaardigheden en gedurende het eerste jaar tenminste vier keer een uitgebreide coachingssessie. Na een jaar bij de opdrachtgever te hebben gewerkt, krijgen de kandidaten  een door de beroepsvereniging SMA geaccrediteerd diploma plus een titel in het Nationale Sales Register van de SMA.

De SMA is bijzonder  verheugd  met het initiatief om via de Young Sales Professionals Academy jong salestalent verder te ontwikkelen en absoluut te behouden voor het vak. “Wij hechten veel waarde aan verdere professionalisering van het vak”, zegt SMA-directeur Petra Claessen. “Dit initiatief past prima in dat streven naar verdere professionalisering van de persoon en komt bovendien op een goed moment: het is de hoogste tijd het verloop aan te pakken en talent te laten bloeien.”

Rondetafeldiscussie

Ter gelegenheid van de oprichting van de Young Sales Professionals werd vanmiddag op het hoofdkantoor van USG MarComSales een rondetafeldiscussie georganiseerd waar de vier bedrijven –  ASA Young Professionals, USG Marketing, Communications & Sales Professionals, Management Drives en Huthwaite International – in discussie gingen met Petra Claessen van de SMA en executives uit het bedrijfsleven over waar het fout gaat met het binnenhalen en –houden van jonge salestalenten.

Voor meer informatie:

USG MarComSales
Janine Out
T: 036-5299355
E: janine.out@usgmarcomsales.nl

www.usgmarcomsales.nl