Alle artikelen

WagenaarHoes Organisatieadvies gebruikt Management Drives bij ‘in je kracht’ workshops

Het is onrustig in gemeenteland. Wij zien dat door decentralisaties en economische crisis steeds meer wordt samengewerkt en gefuseerd. Intussen neemt de druk op zowel de prestaties van de organisatie als de druk op de persoonlijke ontwikkeling van mensen toe. Hieronder gaan we op beide aspecten nader in en schetsen we een beproefde aanpak bij de gemeente Beemster waar de gemeentesecretaris bewust gekozen heeft voor een ontwikkelprogramma voor alle medewerkers dat wij in nauwe samenwerking met HR hebben uitgevoerd.

Door: Annemieke Kleijssen en Ida Wildeboer, beiden adviseur bij WagenaarHoes Organisatieadvies, partner van Management Drives.

3205_bol1Druk op resultaten

De omgeving van gemeentelijke organisaties verandert in een snel tempo. Nieuwe taken moeten worden opgepakt. Burgers stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Gemeenten moeten steeds meer aandacht geven aan samenwerking met verschillende partijen in het publieke domein en met de private sector. De complexiteit neemt hierdoor toe. Tegelijkertijd vragen de economische omstandigheden om duidelijke kostenbesparingen. Het management richt zich vaak op de vraag waar vandaag besparingen mogelijk zijn. Meer met minder lijkt het credo. De afzonderlijke gemeenten hebben niet altijd de vereiste bestuurskracht. Schaalgrootte lijkt nodig om verder te professionaliseren. De slagvaardige gemeente voelt de druk op de resultaten.

Druk op persoonlijke ontwikkeling

4247_bol2Ooit kwamen mensen bij een gemeente werken vanuit de gedachte dat ze daar een lifetime employment zouden krijgen. Loyaliteit en verbondenheid, maar ook zekerheid voor de toekomst waren belangrijke overwegingen bij de keuze voor een baan als ambtenaar. Een volledige loopbaan bij één en dezelfde werkgever is inmiddels een achterhaalde verwachting. Iedere werknemer krijgt tegenwoordig in zijn loopbaan met meerdere werkgevers te maken. Toch blijven loyaliteit en verbondenheid wenselijke uitgangspunten. Hoe gaan we in veranderende tijden het goede behouden?

Ooit hadden we duidelijk omkaderde functies met vaste functiebeschrijvingen. De noodzaak om samenwerking vraagt om steeds meer flexibiliteit en integraliteit. Medewerkers moeten meer eigenaarschap laten zien. Hoe gaan we dit bewerkstelligen?

Er wordt steeds meer van medewerkers zelf verwacht. Ze worden niet meer verzorgd door werkgevers, maar worden geacht voor zichzelf te zorgen. De druk op de persoonlijke ontwikkeling neemt daarmee gelijk evenredig toe.

2639_bol3In je kracht, aanpak en resultaat

Het ontwikkelen van mensen staat stevig op de agenda van gemeentelijke organisaties. Gemeenten investeren veel in kennis en vaardigheden, maar minder in houding en gedrag. In het aanbod van opleidingen ontbreekt regelmatig ook de samenhang of wordt de context niet betrokken in het opleidingsprogramma. Toch verwachten gemeenten steeds meer pro- activiteit en eigenaarschap van ambtenaren. Dit zal via het opleidingsaanbod mede moeten worden gefaciliteerd. Alleen roepen dat meer eigenaarschap gewenst is, zal de veelal aangeleerde hulpeloosheid niet doorbreken.

‘In je kracht’-workshops bij de Gemeente Beemster

In 2014 zal de gemeente Beemster vergaand gaan samenwerken met de gemeente Purmerend en zullen vrijwel alle gemeentelijke taken uitgevoerd worden door de ambtelijke organisatie van Purmerend. Niet alle medewerkers van Beemster hebben de zekerheid gekregen dat voor hem of haar een plaatsing in Purmerend mogelijk is. In het kader van het flankerend beleid is voor alle 60 medewerkers een activeringsprogramma ontwikkeld onder de naam ‘In je kracht’-workshops. Deze workshop beoogde inzicht te geven in persoonlijke drijfveren. Op basis van de theorie van Management Drives hebben we persoonlijke profielen vastgesteld, die we in kleine groepen hebben besproken. Dit gaf ten eerste vooral inzicht in de eigen drijfveren en in die van collega’s.

Gezien de onstuimige omstandigheden waarin deze gemeentelijke organisatie verkeerde hebben we daarna veel aandacht besteed aan praktijkcases. Er ontstond hierdoor een gemeenschappelijk taal. Ontwikkelen van mensen in hun eigen context is inspirerend en heeft de meeste impact.

Meer weten? Neem contact op met Annemieke Kleijssen of Ida Wildeboer van WagenaarHoes Organisatieadvies ia (0343) 52 40 10.