Alle artikelen

Resultaatgericht werken bij Universiteit met behulp van Management Drives

Een stafafdeling van een Universiteit heeft het resultaatgericht werken een extra impuls gegeven door extra aandacht te besteden aan gewenst gedrag. Binnen de organisatie zijn alle instrumenten zoals target afspraken, P&C-cyclus en kengetallen aanwezig om resultaatgericht werken succesvol te laten zijn.

Resultaatgericht werkenToch lukt dat maar beperkt. Bepalend daarin is het gedrag dat hoort bij resultaatgericht werken. Daarom is in een aantal sessies met de leidinggevende functionarissen gekeken naar aanwezig, afwezig en gewenst gedrag en zijn de leidinggevenden getraind in resultaatgericht leidinggeven. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar de dominante drijfveren van de leidinggevenden, de drijfveren van de medewerkers en de cultuurkenmerken in de omgeving.

Resultaat is dat de leidinggevenden een duidelijker besef hebben van het noodzakelijke gedrag bij resultaatgericht werken en bewuster managen op gedrag van medewerkers. Gekoppeld daaraan is door iedere manager geformuleerd welke resultaten op het gebied van gedrag over drie maanden moeten zijn gerealiseerd. Dat is een uitdaging!

Wilt u meer weten over het  toepassen van drijfveren bij resultaatgericht werken? Bel Richard Berenschot rechtstreeks op +31(0)651 066 408 of stuur een e-mail.