Alle artikelen

Opstellen Gemeentelijke Organisatievisie 2016

Voor een middelgrote gemeente was het noodzakelijk om een nieuwe organisatievisie op te stellen. Zeker met het oog op het regeerakkoord en de ontwikkelingen die op de gemeenten afkomen.

Binnen de gemeentelijke organisatie is men bekend met Management Drives en heeft men reeds veel profijt gehad van de inzichten die Management Drives biedt op het gebied van drijfveren, gedrag, samenwerking en leiderschap.

Op basis van deze goede ervaringen heeft Management Drives de leiding van de gemeentelijke organisatie ondersteund bij het opstellen van de organisatievisie 2016. In de eerste plaats is het proces vormgegeven om de visie op te stellen. In een tweetal plenaire sessies van één dag is het materiaal gedeeld, zijn er discussies gevoerd en is de inhoud voor de organisatievisie 2016 benoemd. Vervolgens is de directie met dit materiaal aan de slag gegaan en heeft het omgevormd tot een complete organisatievisie 2016.

Het proces kende de volgende stappen:

 • Vooraf: Individuele evaluatie organisatievisie 2012 aan de hand van format
 • Sessie 1: Presentatie evaluatie op thema’s door verantwoordelijken
 • Sessie 1: Benoemen gewenste verbeterpunten voor organisatievisie 2016
 • Sessie 1: Benoemen inhoudelijke thema’s organisatievisie 2016
 • In werkgroepjes uitwerken thema’s
 • Sessie 2: Presenteren uitgewerkte thema’s
 • Sessie 2: Feedback geven op uitgewerkte thema’s
 • Sessie 2: Presenteren aangescherpte inhoud per thema
 • Sessie 2: In werkgroepjes implementatieplan(en) benoemen
 • Opstellen organisatievisie 2016 door directie, inclusief implementatieplan
 • Bespreken en aanscherpen Organisatievisie 2016 met leidinggevenden
 • Implementatie

Basis voor het proces is geweest het “Drie Stappenplan” van Management Drives.

3 stappenplan Management Drives

Gedurende het proces is voortdurend gekeken naar de drijfveren van de groep(en) en extra aandacht besteed aan de valkuilen en aandachtspunten van de groep. Iedere stap is voorbereid en de tussentijdse resultaten zijn vastgelegd. Op deze wijze is er een afgewogen organisatievisie 2016 tot stand gekomen, die vanaf het begin op draagvlak binnen de organisatie kan rekenen.

Wilt u meer weten over dit traject? Neem dan contact op met Richard Berenschot via +31(0)651 066 408 of stuur een e-mail.