Alle artikelen

Het Onderwijs Seminar werd zeer gewaardeerd!

Donderdag 26 september organiseerde Management Drives Onderwijs voor de 3e keer op rij het jaarlijkse Onderwijs Seminar. Met méér dan 140 gewaardeerde relaties was het de grootste opkomst tot nu toe. Wij willen iedereen van harte bedanken voor hun aanwezigheid en voor de waarderende, leuke en opbouwende feedback die wij gekregen hebben. Uit de vele positieve reacties blijkt dat wij ruimschoots hebben voldaan aan de verwachtingen Het was een inspirerende en zinvolle belevenis!

AFBEELDING SEMINAR

Nadat Astrid Oostrom als directeur Onderwijs alle onderwijsrelaties uit het gehele land had verwelkomd, introduceerde zij het thema “Waarderend leiderschap in het onderwijs”. Gepassioneerd vertelde zij hoe zij dagelijks met Management Drives bestuurders, schoolleiders en teams inspireert om uit te gaan van de kracht van mensen. “Alles wat je aandacht geeft, groeit.” is het motto waarmee zij waarderend kijken naar individuen en teams dagelijks toepast. Vanuit deze ervaring wilde zij de deelnemers van het seminar kennis laten maken met de kracht van Appreciative Inquiry, (waarderend onderzoeken).

De dag bestond uit een tweetal plenaire sessies en een drietal workshops. Allemaal met een andere kijk op Waarderend Leiderschap in het Onderwijs. Kijk hier voor meer informatie over de sprekers en workshop.

klein-1224Na de workshops kwamen de deelnemers plenair samen voor een sprankelende afsluiting van de sneldichteres Dominique Engers, die op treffende wijze de middag samenvatte en de hoogtepunten op komische wijze verwoordde. Hilariteit alom!

Alle bezoekers van het seminar kregen na afloop een goody bag met o.a. een persoonlijk gesigneerd boek ‘400  brieven van mijn moeder’ van Joseph Oubelkas cadeau. Wij kijken terug en genieten na van een geslaagd onderwijsseminar en hopen volgend jaar weer veel belangstellenden op ons seminar te mogen ontvangen!