Alle artikelen

Met en van elkaar leren tijdens de MD overheidsdag, 12 april 2012

Een dag van, met en door mensen die werkzaam zijn bij de Rijksoverheid en de methodiek Management Drives gebruiken. Met en van elkaar leren was de doelstelling van de middag en dat is wel gelukt naar wij hebben kunnen zien. Samen hebben we zes actuele leerzame thema’s besproken in groepen van vier mensen. De thema’s waren bedacht door drie mensen werkzaam bij de Rijksoverheid, te weten Josti Meijers, Helene Kleijne en Olaf Stoel die ook de middag hebben begeleid.

Uit de gesprekken kwamen zeer interessante vragen naar voren zoals; Hoeveel groei zit er in mensen/MD profielen? Hoe ga je om met een profiel dat slechts minnen heeft op de energiebalans? Hoe ga je om met een profiel dat ver van jezelf staat? Wat kan je met het activatiepatroon? Hoe stuur je een verandering/project op een duurzame manier aan? Ook het thema Management Drives en Het Nieuwe Werken (HNW) is besproken en gebleken is dat dit heel verschillend wordt beleefd. Er waren nog veel meer interessante vraagstukken waar we met elkaar over hebben kunnen sparren.

We willen alle aanwezigen bedanken voor jullie aanwezigheid en inbreng op de tweede partnermiddag voor mensen werkzaam binnen de rijksoverheid. We waren wederom verheugd over het initiatief uit jullie midden om mee te helpen en bij te dragen aan de organisatie van de volgende bijeenkomst en blij dat Jetske en Sanne zich spontaan meldden. Dat was ook precies onze opzet. Het is een bijeenkomst met jullie, voor jullie en mede door jullie georganiseerd.

Mocht je tegen een klantvraag aanlopen, een profiel of een uitkomst van een 3×3 waar je niet mee uit de voeten kunt, schroom dan niet om contact op te nemen met ons. Je kunt Richard of mij altijd bellen of mailen. Voor de volledigheid heb ik de relevante gegevens hieronder vermeld.

Richard Berenschot | r.berenschot@managementdrives.com | +31(0)651 066 408

Thijs Verhoeven | t.verhoeven@managementdrives.com | +31(0)610 485 877