Alle artikelen

Gastcollege Management Drives – Hogeschool Rotterdam

Op 2 september 2022 was de kick-off van het derde studiejaar voor studenten Business IT & Management aan de Hogeschool Rotterdam. Een mijlpaal, ze beginnen namelijk in een nieuwe klas aan een nieuwe onderwijstrack: Managing Innovation and Change.

Het gastcollege van Management Drives liet de studenten nadenken over hun drijfveren en hoe effectief samengewerkt kan worden wanneer er onderlinge verschillen zijn, bijvoorbeeld in projectgroepen. Ze leerden over de verschillende drijfveren van Management Drives en de kenmerken daarvan. Ook kregen zij inzicht in hoe een Management Drives profiel is opgebouwd en wat voor informatie het henzelf én de ander oplevert. Het zal in de praktijk met regelmaat voorkomen dat studenten samenwerken met medestudenten en/of collega’s die andere behoeftes hebben of op een andere manier communiceren, denken en handelen. Hoe gaan zij hier dan mee om? En zijn de studenten zich bewust van hun eigen drijfveren, krachten en valkuilen?

Om deze inzichten meer praktisch toepasbaar te maken, zijn studenten vervolgens tijdens een ‘speeddate’ opdracht in groepjes met elkaar in gesprek gegaan over elkaars drijfveren, behoeftes en leiderschapsstijlen. Het was mooi om te zien hoe de studenten zich naar elkaar openstelden en elkaar aanvulden op waarden en karaktereigenschappen die ze bij elkaar hebben geobserveerd. Ook mogelijke irritaties werden besproken en hoe zij hier in het vervolg mee om kunnen gaan. Er ontstonden interessante discussies over hun eigen behoeftes, alsmede gedragsregels en taakverdelingen binnen de projectgroepen.

Met de bijgebrachte inzichten van Management Drives, gebaseerd o.a. op het gedachtegoed van Graves, zijn de studenten beter in staat de diverse drijfveren- en motivatiepatronen bij anderen te (h)erkennen én bewust in te zetten. Al met al een succesvolle ochtend waarin de studenten (en docenten) zichzelf, maar ook elkaar, beter hebben leren kennen! Het opent weer nieuwe deuren naar verdere persoonlijke en professionele groei en soepele samenwerkingen.

Geschreven door Asjed Peci – docent trainee Hogeschool Rotterdam