Alle artikelen

MD en Mediation

Twee mensen hebben een conflict en samenwerken lijkt niet meer mogelijk. Om inzicht te krijgen in elkaar vullen ze de vragenlijst in en krijgen een toelichting op het profiel. De twee personen hebben twee totaal verschillende profielen. Gevolg is dat alles op tafel komt en dat ze vervolgens schreeuwen tegen elkaar.

Van daaruit komt de vraag: Kunnen wij mediation regelen vanuit Management Drives?

SManagement drives en mediationtappenplan

Je kunt heel goed vanuit Management Drives mediation toepassen. Je maakt dan gebruik van de profielen en leert mensen te herkennen en te erkennen dat andere drijfveren een onderwerp of situatie op een andere wijze kunnen waarnemen en interpreteren en daarmee ook anders kunnen reageren. Management Drives is krachtig als het gaat om:

 • bewust worden
 • bewegen
 • borgen

In de casus gaat het om samenwerking tussen twee personen, waarbij het van groot belang is dat ze zichzelf EN de ander goed leren kennen. Goed leren kennen vanuit het “anders” zijn.

Wij adviseren in dit geval vier stappen, te weten:

 1. Algemeen inzicht geven in drijfveren

Basis is dat deelnemers aan de mediation een toelichting hebben ontvangen op het eigen profiel en het profiel van de ander(en). Onder begeleiding van een MD-consultant worden samen drie matrices ingevuld door de deelnemers. Voor iedere kleur in de matrix wordt ingevuld:

 • wat is belangrijk als het gaat om vertrouwen
 • wat is de kracht van een drijfveer
 • wat is de valkuil of aandachtspunten van een drijfveer

Natuurlijk kan een groot deel uit het boek worden gehaald, maar het samen invullen en daarmee samen herkennen en erkennen is cruciaal. In deze stap gaat het nog niet om betrokkenen zelf, maar om de kleuren. Daarmee is het niet persoonlijk.

 1. Bewust worden

In stap 2 van “bewust worden”, worden de inzichten uit stap 1 geprojecteerd op de twee deelnemers en wordt van beide eerst de kracht benoemd vanuit de drijfveren en wordt vervolgens de valkuilen en aandachtspunten benoemd en besproken. Daarna wordt de stap gezet naar “ en wat betekent dat voor vertrouwen”. Doel is daarmee bewustzijn creëren dat verschillende drijfveren van nature botsen, maar ook complementair kunnen zijn. Voorwaarde is acceptatie en daarmee bouwen aan vertrouwen.

 1. Bewegen

In stap 3 van “bewegen” wordt gebruik gemaakt van het profielboek en kunnen handvatten worden geboden om elkaar te motiveren en stimuleren. Hoe wil een kleur worden gemotiveerd en wat wil een kleur niet. Het gaat daarbij om twee elementen:

 • Geef de ander handvatten mee hoe met jou om te gaan
 • Formuleer te aanzien van je eigen gedrag wat je wil Behouden, Ontwikkelen en Loslaten

Je kunt de deelnemers over elkaar laten opschrijven wat hij goed vindt aan de ander en over zichzelf laten opschrijven hoe hij of zij gemotiveerd wil worden. Je kunt beide ook laten opschrijven waar hij of zij een hekel aan heeft en wat hij of zij niet wil. Daar kan ook bij horen dat een ieder voor zichzelf opschrijft wat hij in het eigen gedrag wil Behouden, Ontwikkelen en Loslaten.

Het is cruciaal dat je aan de ander aangeeft welk gedrag je wel en welk gedrag je niet wenst, maar tegelijkertijd moet in de beweging zijn opgenomen dat een ieder aan zichzelf en aan het eigen gedrag werkt.

 1. Borgen

Het vanuit bewustzijn inzetten van de beweging is een belangrijke stap. Daarna is het zaak dat de deelnemers leren elkaar feedback te geven. Daarvoor is het goed om periodiek terug te kijken en elkaar te vertellen wat men goed vond aan de ander en waar men in de afgelopen periode iets anders had willen zien. Vooraf opstellen en aan elkaar vertellen.