Alle artikelen

Management Drives steunt het management van Terre des Hommes op het gebied van leiderschap en (internationale) samenwerking.

terre-des-hommes-logoTerre des Hommes, opgericht in 1965, stopt kinderuitbuiting in ontwikkelingslanden met concrete projecten op het gebied van onderwijs, zorg en sociaaleconomische hulp. Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitingssituaties en zorgt dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Terre des Hommes werkt in 17 landen aan ruim 200 projecten die worden bedacht, opgezet en uitgevoerd door lokale projectpartners. Zo sluiten de projecten nauw aan bij de problemen van de lokale bevolking.

Naast directe hulp voert Terre des Hommes campagnes om op te komen voor de rechten van het kind, zoals vastgelegd in het VN Kinderrechtenverdrag. Terre des Hommes helpt kinderen ongeacht ras, geloof of politieke overtuiging. Lees er meer over op de Terre des Hommes website.