Alle artikelen

Management Drives en Mediation

Een afdeling van 30 mensen heeft problemen met een nieuwe manager die ongeveer 10 maanden in functie is. De afdeling is een groep mensen die gemiddeld 15 jaar bij het bedrijf werkzaam zijn en allemaal functioneren als zelfstandige, vakinhoudelijk deskundige professionals. Er is onvrede in de groep, er zijn toezeggingen gedaan die niet worden nagekomen en er wordt volgens de medewerkers slecht tot niet gecommuniceerd. Er is veel oud zeer over een reorganisatie en de manager is na de reorganisatie aangesteld door de directie. Kortom er is een probleem!

Meeting

Er is een meeting georganiseerd met de hele afdeling. Management Drives is gevraagd of we iets kunnen betekenen in dit probleem en of we de meeting willen begeleiden. Dat hebben we gedaan. Alle mensen hebben de vragenlijst ingevuld en in de ochtend heeft iedereen een terugkoppeling gekregen op het drijfverenprofiel. Kort samengevat de manager is oranje-geel (ambitieus, resultaatgericht, onderbouwd, met visie, analyse) en de groep is dominant blauw-groen (helderheid, duidelijkheid, samen, goede harmonie en aandacht voor elkaar). De onvrede, de wrijving en botsingen zijn dus logisch en voorspelbaar, maar daarmee niet opgelost.

In de ochtend hebben we een gemeenschappelijke taal gecreëerd. In de middag hebben we een open dialoog gevoerd, die heel moeizaam op gang kwam, maar vervolgens wel heftig werd. De ontlading was groot. De manager hebben we vooraf gecoacht op gedrag in de sessie. Ga niet verdedigen, zeker niet uitleggen, maar toon met name een menselijke kant en luister. Met de profielen in de hand, een gemeenschappelijke taal, ontstond er wederzijds begrip, konden we de groep ook een kritische spiegel voorhouden en ontstond er ook in de groep een vorm van zelfreflectie.

Richting oplossing

Na de ontlading hebben we in subgroepen laten opschrijven wat de groep meer en minder zou moeten doen en ook laten opschrijven wat zij willen dat de manager meer en minder zou moeten doen. De subgroepen hebben dit gepresenteerd, de manager heeft geluisterd en heeft afgesloten door voor de groep te gaan staan, zijn eigen gevoel te delen met de groep, te herhalen wat hij heeft gehoord en hij heeft heel nadrukkelijk de verbinding gemaakt met de groep. Het probleem is niet zo maar opgelost, maar er is wel een herstart gemaakt en een basis gelegd voor een betere samenwerking. Zo is Management Drives gebruikt als tool in mediation.