Alle artikelen

Management Drives en duurzame inzetbaarheid

Steeds vaker wordt Management Drives ingezet bij employability of mobiliteitsvraagstukken. De vragenlijst leent zich er perfect voor; enerzijds begint de zoektocht (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik) natuurlijk bij intrinsieke motivatie en anderzijds helpt de relatie tussen verwerping en energiebalans om een aantal zaken snel inzichtelijk te krijgen.

Autonome (of intrinsiek motivatie) kan een belangrijke onderlegger zijn bij duurzame inzetbaarheid. MD wordt steeds vaker gevraagd bij thema’s die onder het containerbegrip “duurzame inzetbaarheid’ vallen. Te denken valt aan; employability, mobiliteit, loopbaancoaching, vitaliteit.

BricksEen bekende anekdote in de coachingswereld is de volgende. “ Je loopt langs een bouwput en u vraagt aan één van de metselaars wat hij aan het doen is en hij antwoordt: “Ik stapel deze stenen en metsel ze vast.” Een paar meter verder is een andere metselaar aan het werk en je vraagt hem hetzelfde en hij antwoordt: “Ik bouw een muur van stenen voor de Kathedraal.” Tot slot ziet je een derde metselaar, je stelt de vraag nog een keer en deze metselaar antwoordt: “Ik maak het mogelijk dat mensen hier binnenkort hun geloof kunnen belijden.” ‘

Deze anekdote is meestal een illustratie om aan te geven dat de 3e metselaar vanuit intrinsieke motivatie en met passie het beste bezig is. De anderen metselaars zijn uit het oog verloren waartoe zij hier op aarde zijn en in welke mate hun werk onderdeel is van een groter geheel.

Matrix_algemeenEchter, vanuit het perspectief van drijfveren kun je dit verhaal heel anders interpreteren. De ene drijfveer is immers niet van hogere waarde dan de ander. Medewerkers die het prettig vinden om een duidelijke taak te hebben, aandacht hebben voor details en graag zaken afmaken kunnen in een flow steen voor steen blijven metselen. Een resultaatgerichter persoon geniet het meest op het moment dat de muur klaar is. En als iemand graag iets voor anderen doet; wordt hij gelukkig van het bouwen van een Kathedraal, zodat medemensen hun geloof in kunnen belijden. Drijfveren zijn verantwoordelijk voor de passie waarmee je werkt en geven richting aan gedrag. De drijfveer zelf is niet goed, fout, beter of slechter

Werken vanuit je eigen drijfveren zorgt voor autonome motivatie. Het is niet alleen prettig om te weten vanuit welk perspectief jij de wereld om je heen bekijkt, nee het is cruciaal voor het succes, de energie en passie in je werk. Management Drives begeleidt organisaties om vanuit verschillend perspectief te kijken naar motivatie en elkaars perspectief te zien en te begrijpen. Dan ook kun je gericht werken aan duurzame inzetbaarheid.


Hoe werkt deze begeleiding in de praktijk?

Stap 1
Zorg dat je zicht krijgt individuele drijfveren.

Stap 2
Bespreek de verwerping en de energiebalans. Vragen die relevant kunnen zijn;

  • In welke omgeving wordt de verwerping duidelijk ervaren?
  • Hoe vaak komt dat voor in de huidige functie / rol
  • Als we naar de energiebalans kijken; ontvangt de deelnemer energie van zijn belangrijkst drijfveren?
  • Zo niet; heeft hij of zij invloed en ruimte om taken en verantwoordelijkheden te veranderen. Of om vanuit persoonlijk leiderschap meer in de kracht van zijn logica te mogen werken?
  • Welke energie wordt nu gemist? Wanneer was die er wel?
  • In welke omgeving komt de logica het beste tot zijn recht?
  • Welke beweging kan de deelnemer maken?

Stap 3
Bespreek het vervolg.


Het is de ervaring dat deelnemers snel inzicht krijgen in de momenten in hun loopbaan dat ze met veel energie in de juiste rol zaten. Vaak levert dit gesprek praktische handvatten op om de regie terug te nemen naar de logica, naar de energie. Soms is dat intern, soms extern.

Kortom Management Drives en Duurzame inzetbaarheid is een perfecte combinatie!