Alle artikelen

Leren van andere beroepsgroepen, professionals en bedrijfstakken tijdens de IT-Auditorsdag

Op 20 september organiseert NOREA de IT-auditorsdag in de schouwburg van Almere. Management Drives is van de partij en Richard Berenschot geeft u inzicht in de belangrijkste drijfveren en motieven van IT-auditors.

IT-auditors zijn tradioneel gericht op de beoordeling van (management-)processen, technische systemen en in verband daarmee de interpretatie en ontwikkeling van normen en standaarden. Tijdens de komende IT-auditorsdag worden er enkel nieuwe aspecten en invalshoeken getoond, waarbij het perspectief van andere professionals nieuwe gezichtspunten voor de IT-auditor kunnen opleveren.

Wat zijn de belangrijkste drijfveren en motieven van IT-auditors?

Zijn IT-auditors in staat om veranderingsprocessen doeltreffend te begeleiden? En hoe is de eigen veranderings-bereidheid? Richard Berenschot houdt zich al geruime tijd bezig met drijfveren en heeft veel onderzoek gedaan onder (IT-)auditors. Hij zal het profiel van de beroepsgroep analyseren aan de hand van een model en het logicapatroon van de drijfveren.

Klik hier voor aanmelding en registratie. t/m 20 augustus geldt een ‘vroegboekkorting’ van € 25,- op de deelnemersbijdrage voor leden van ISACA en NOREA (€ 150,-) Het tarief voor niet-leden bedraagt € 200,-