Alle artikelen

Lean Six Sigma meets Management Drives

Succesvolle verbetertrajecten in het onderwijs met MBObeter light

Veel onderwijsteams en onderwijsorganisaties in Nederland zijn van mening dat de kwaliteit van het onderwijs omhoog moet. Ze zijn op zoek naar een gestructureerde methodiek om hun onderwijsproces te verbeteren. De urgentie is aanwezig en er is draagvlak voor verandering. Toch gaat veranderen niet gemakkelijk. Naast een gestructureerde methodiek is de organisatiecultuur en ook menselijk gedrag medebepalend voor succes. Dit artikel legt een relatie tussen de MBObeter light-methodiek en de drijfveren van Management Drives.

Management Drives

Om inzicht te krijgen in de aanwezige cultuur- en gedragsaspecten kunnen volgens Keijser en van de Weerdt (2012) instrumenten van Management Drives ingezet worden. Zij betogen dat drijfveren ten grondslag liggen aan gedrag dat mensen vertonen in hun werk. Een drijfveer zegt volgens hen niets over het feit of iemand zijn werk goed uit kan voeren. Wel of iemand energie krijgt van wat hij of zij doet, waardoor hij of zij beter in staat is dit werk te verrichten. Inzicht in drijfveren helpt om samenwerking, communicatie en performance beter te begrijpen en kan daarmee een bepalende rol spelen bij het komen tot een succesvolle verbetering door middel van de MBObeter light-methodiek.

Lees hier het hele artikel.