Alle artikelen

Inzicht in een functioneringsgesprek

Ik heb de afgelopen periode bij een organisatie een training “Voeren van functioneringsgesprekken” verzorgd voor leidinggevenden. Daarbij ging het om planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Het inzicht in de drijfveren was de basis voor de trainingen.

De deelnemers ontwikkelden inzichten in het eigen drijfverenprofiel, en kregen door middel van oefeningen ook inzicht en gevoel bij de drijfveren die ontbreken en/of waar men een verwerping op heeft. Vanuit het eigen drijfverenprofiel is ook gekeken naar de kracht en de valkuilen bij het voeren van de plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.

FunctioneringsgesprekZo kun je slechts een correct beoordelingsgesprek voeren, wanneer je de afspraken in het planningsgesprek helder, duidelijk, realistisch en concreet hebt gemaakt. Deelnemers in de training, die weinig blauw in het drijfverenprofiel hadden, hadden de neiging om in de planningsgesprekken dat onvoldoende  te doen. Daardoor kwamen ze aan het einde van de cyclus,  in de beoordelingsgesprekken, in de problemen. Zo had de medewerker de afspraken toch anders geïnterpreteerd en was de medewerker het vaak dus niet eens met de beoordeling.

Deelnemers met veel blauw in het profiel hadden met name bij het oefenen van de planningsgesprekken moeite om de medewerkers de ruimte te geven om zelf suggesties in te brengen. Zij dachten te weinig vanuit de behoeften van de medewerkers en waren te dwingend. Vanuit het inzicht in drijfveren werden de deelnemers tevens geleerd om in de communicatie aan te sluiten bij de drijfveren van de medewerkers. Hierdoor kunnen misverstanden en irritaties worden vermeden en wordt de kwaliteit van de functioneringscyclus verbeterd. Een hele concrete toepassing van inzicht in drijfveren om de performance te verbeteren.

Neem voor meer informatie contact op met Richard Berenschot via +31(0)651 066 408 of stuur een e-mail naar r.berenschot@managementdrives.com.Alles bij elkaar een zeer concrete en praktische toepassing van het inzicht in drijfveren. Allemaal gericht op het verbeteren van de performance van leidinggevenden en medewerkers.