Alle artikelen

Investeren in persoonlijke ontwikkeling bij resourcing

De financiële dienstverlening is een sector waar veel aan de hand is. In de pers is er veel te doen over beloningen aan de top, door schandalen als Libor en fraude bij een Nederlandse bank in Dubai is er verscherpt toezicht en toegenomen controle van DNB. De digitalisering van de samenleving leidt tot afname van het aantal medewerkers dat nodig is om de dienstverlening van banken uit te voeren. Kortom veel dynamiek.

MD Connected ChangeWij begeleiden diverse management teams van een financieel dienstverlener in hun voorbereiding op een komende resourcing ronde. Voor de teamleden is deze periode een onzekere tijd. Vast staat dat ieders functie gaat veranderen. Nog onduidelijk is hoe die gaat veranderen en voor wie er wel of geen plek is.

Er zijn drijfverenprofielen van de managementteams opgemaakt en met elkaar besproken. De “taal van de kleuren” geeft een gemeenschappelijke taal waarmee de veranderingen heel logisch besproken kunnen worden. Uit de teamprofielen blijken de teams lager te scoren op de gele en rode drijfveer. Zaken als zelfreflectie, oog hebben voor de eigen ontwikkeling en uitspreken wat je voelt en denkt, vindt men best lastig.

Des te groter de uitdaging om dit toe te passen in een situatie van resourcing waar onzekerheid en druk bij komt kijken. Het management biedt deze teams, in het belang van de organisatie én de individuen, extra begeleiding aan om goed door de resourcing periode heen te komen.

Inzicht in drijfveren helpt bij zelfmanagement en persoonlijke ontwikkeling

In een vervolg hebben de teamleden in diverse werkvormen in kaart gebracht wat druk en onzekerheid voor hen betekent. Maar ook waar in de Mindset van het Management Drives profiel het ontwikkelpotentieel ligt en hoe dat gedrag met behoud van energie ingezet kan worden. Ook heeft iedereen in kaart gebracht in welke omgeving en cultuur men met plezier en met positieve energie werkt, welk type werkzaamheden (de)motiverend zijn en welke stijl van leiderschap men hanteert en graag ontvangt.

Vanuit deze verzamelde inzichten formuleert elke deelnemer voor zichzelf wat hij/zij in de resourcing periode wil behouden, ontwikkelen en loslaten met oog op het resourcing proces zelf en de toekomstige functie.

Een mooi voorbeeld hoe inzicht in drijfveren kan helpen bij zelfmanagement en persoonlijke ontwikkeling in een onzekere periode, bijvoorbeeld bij resourcing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda Langeveld, m.langeveld@managementdrives.com