Alle artikelen

Het profiel van de internationale HR-professional

Afgelopen mei was Management Drives standhouder op het grootste L&D evenement van het jaar, de ATD, in New Orleans. Tijdens dit bruisende event konden bezoekers, waaronder HR-managers, training managers, L&D managers, en Chief Learning Officers, de Management Drives survey invullen. Voor het eerst hebben we deze profielen gecombineerd om een uniek internationaal groepsprofiel van HR-professionals te creëren, wat diepere inzichten geeft in de drijfveren van HR-professionals. In het uitgewerkte profiel waren een aantal opvallende uitkomsten!
Groepsprofiel HR professionals

Waardoor wordt de gemiddelde HR-professional gedreven?

In de groepslogica komen de groene, gele en oranje drijfveren als dominant naar voren. De HR-professional heeft een sterke focus op het ontwikkelen van anderen en het handhaven van harmonie binnen het team. Ze hebben een natuurlijke neiging om anderen te helpen en zijn gevoelig voor interpersoonlijke spanningen.

Groepslogica HR professionals

Binnen het netwerk opereren ze autonoom en streven ze naar consensus. Soms ervaren ze moeite bij het effectief vertalen van deze focus naar uitvoering binnen de organisatie. Hierdoor kunnen ze proberen om te veel mensen tevreden te stellen, ten koste van hun eigen behoeften, wat later tot frustratie kan leiden.

Ook zijn ze bedreven in het doordenken van zaken en zijn altijd op zoek naar logica en consistentie. Ze wisselen graag ideeën uit en creëren eensfeer waarin samenwerking centraal staat. Door samen de kwesties te bespreken en te analyseren, smeden ze sterke banden tussen teamleden en stimuleren ze een cultuur van openheid en begrip. Hun uiteindelijke doel is om praktische oplossingen te vinden die direct toepasbaar zijn en tot tastbare resultaten leiden. Dit leidt echter soms ook tot het over compliceren van zaken en minder gerealiseerd te krijgen dan gehoopt.

Zijn dit ook de belangrijkste drijfveren in jouw team? Wordt er ook genoeg aandacht besteed aan de andere drijfveren?

diversiteit groepsprofiel HR professional

Hoe divers is een team van internationale HR-professionals?

Het team van HR-professionals bevat bijna het hele spectrum aan drijfveren, maar wat het meest opvalt is dat er geen teamleden geplot staan bijde rode drijfveer. Een potentieel risico hiervan is het over het hoofd zien van ‘rood’ gedrag, dat essentieel is voor daadkracht en snelle besluitvorming.

Hoe zit de diversiteit in jouw team? Welke rol speelt de rode drijfveer?

Waar krijgt het internationale HR-professional team energie van?

Energiebalans groepsprofiel HR professionals

Veel HR-professionals krijgen energie van het betrekken van de juiste mensen en het luisteren naar elkaar. Dit versterkt de ‘groene’ energie binnen het team. De energieverliezen komen voort uit conflicten, machtsstrijd en bureaucratie.

Herken je dit ook binnen jouw team? Hoe uit zich dat?

Belang van diversiteit in jouw team

Wat opvalt uit het groepsprofiel van internationale HR-professionals is de sterke aanwezigheid van groene, gele en oranje drijfveren. HR-professionals zijn gedreven door het ontwikkelen van anderen en het behouden van harmonie binnen het team, maar dit kan soms leiden tot een te grote nadruk op consensus en het vermijden van conflicten, wat weer kan resulteren in frustraties en energieverlies. De mogelijke blinde vlek op de rode drijfveer kan echter een gemis zijn, vooral als het gaat om daadkracht en snelle besluitvorming.

Een belangrijk aandachtspunt is hoe divers en gebalanceerd jouw eigen team is. Hebben jullie voldoende aandacht voor de verschillende drijfveren? En hoe gaan jullie om met het ontbreken van de rode drijfveer in jullie team? Het kan nuttig zijn om bewuster te kijken naar de rol van daadkracht en besluitvaardigheid binnen jullie HR-team.