Alle artikelen

Het Management Drives profielboek: Twee gewaardeerde aspecten in het profielboek

Op het moment van schrijven van dit artikel was het nieuwe profielboek bijna vier maanden in de roulatie. De reacties zijn tot op de dag van vandaag onverminderd positief. Mensen geven terug dat het makkelijk leest en een enorme verdieping is, zonder complex te worden. Dit wordt bevestigd doordat niet alleen managers enthousiast zijn, maar ook medewerkers op alle niveaus. Je ziet ook dat ze verschillende accenten leggen als ze het boek gebruiken. Sommigen gebruiken met name het onderdeel „uw profiel”, terwijl anderen juist het onderdeel „Leiderschap” extra interessant vinden. Het lijkt daarmee te voldoen aan de diversiteit aan behoeften.

Profielboek Management Drives

Het nieuwe profielboek bewijst zijn waarde in de toelichting op profielen én in het vertellen wat allemaal mogelijk is. Daarbij springen twee aspecten er echt uit, namelijk:

  • De driedeling bewust worden, bewegen en borgen
  • Organisaties ontwikkelen in zes stappen

Het aspect van bewust worden, bewegen en borgen maakt de (potentiële) opdrachtgever heel bewust van het feit dat het inzicht in drijfveren slechts de eerste stap is in het daadwerkelijk doorontwikkelen van mens, team en organisatie. Daarna moet het inzicht worden omgezet in doorontwikkeld gedrag (bewegen) en dat moet ook worden vastgehouden (borgen). Daarmee wordt een programma of sessie ook meer ingebed en gaat men er veel bewuster mee aan de slag. Men beseft dat het niet een eenmalige gebeurtenis is. Hiermee laat de nieuwe brochure ook de beweging zien van Bewust worden naar beweging, ofwel van „uw drijfveren” naar Leiderschap.

MD Connected ChangeHet tweede aspect gaat over de ontwikkeling van de organisatie. Op pagina 86 ev van de brochure wordt dit deel van het gebruik van de matrix nader toegelicht en veel organisaties en teams vinden dit een enorme meerwaarde ten opzichte van de methodieken die „slechts” inzicht geven om daarmee gedrag te benoemen en te ontwikkelen. Met een team kijken naar de inhoud van het werk vanuit de matrix helpt enorm om de discussies, gedachten, beelden en acties die lopen te organiseren en structureren. Van missie, visie naar strategie en implementatie, in de matrix.  In een vervolgsessie op een eerste drijfverensessie enorm waardevol en ook als consultant toon je hiermee je meerwaarde voor de organisatie en/of team.

We willen nog even benadrukken dat het boek bedoeld is voor iedereen die een profieluitleg krijgt. Het is niet alleen bedoeld voor gecertificeerden of alleen voor managers oid. Het is bedoeld voor iedereen en het vervangt daarmee de brochure „uw drijfveren”.