Alle artikelen

Drijfveren gekoppeld aan inhoud

Startsessie van een dag met een afdeling Beleid bij een Waterschap. Er worden zes mensen toegevoegd aan een bestaande club van 12. Er is door beide groepen al aardig wat gedaan aan persoonlijke ontwikkeling. De manager wil iedereen een ‘gelijke’ start geven en niet de zes nieuwe teamleden laten werken met een methode die het team van 12 al heeft gedaan (‘want dan beginnen ze al met een achterstand’). Dus iedereen een gelijke start met het voor hen nieuwe Management Drives. Er zat behoorlijk wat geel in dit beleidsteam, wat voordelen had, maar soms ook maakte dat heel veel door elkaar heen liep.

OverMD

In de ochtend startsessie met MD. In de middag de hele groep een opdracht gegeven te werken aan een inhoudelijk relevante vraag (bevredigend voor geel). In dit geval “hoe kunnen we de externe gerichtheid van het waterschap vergroten”. De teams hebben we ingedeeld naar eerste kleur drijfveer, met zo groot mogelijk contrast. In deze casus waren er drie teams:

  • een een hoge-r groen/geel team,
  • een oranje-blauw-paars team,
  • een geel/oranje team.

Het team verzamelde op deze manier in een middag veel inhoudelijk relevant materiaal én kreeg veel inzicht in de invloed van drijfveren, omdat drie totaal verschillende presentaties volgden:

  • Het groen-gele team gebruikte tijdens de presentatie in elke zin het woord ‘samen’,
  • het oranje-blauw-paarse team bracht met een heel interne verbeterblik procesoplossingen en structuren,
  • het geel-oranje team kwam terug met de discussie die ze hadden gehad over wat werd verstaan onder ‘externe gerichtheid en wie de stakeholders dan waren’ en waarom deze vraag relevant was om voor het waterschap te beantwoorden (gepresenteerd met een simpele mindmap schets op flipover).

Een sessie met maximale opbrengst;

  • Kennis genomen van Management Drives, en het eigen en elkaars profielen
  • Een gemeenschappelijke taal om samen te werken
  • Gevoeld hoe drijfveren het gedrag bepalen en dus ook een brainstorm en presentatie
  • Inhoudelijke opbrengst, materiaal om mee verder te werken