Alle artikelen

Besturenraad Thema | Een excellente organisatie heeft oog voor alle zes de drijfveren

Deze maand heeft de Besturenraad een nieuw thema uitgebracht over ‘Interventies door toezichthouders’. Het thema geeft de lezers handvatten voor het beantwoorden van vragen als; Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het goed blijft gaan met de schoolorganisatie? Hoe gaan wij om met het bestuur? Hoe scherpen wij ons manier van toezicht houden tijdig aan? Tevens beschrijft het mogelijke interventies door toezichthouders.

De toezichthouder en het bestuur hebben gezamenlijk één doel: ervoor zorgen (ieder vanuit de eigen rol) dat het primaire proces goed verloopt. Met het oog daarop moet de onderwijsinstelling als geheel goed functioneren, en ook dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Om dit te kunnen waarborgen is het belangrijk dat de toezichthouders onderling én toezichthouders en bestuur elkaar scherp houden.

Veelgehoorde vragen zijn:

  • Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het goed blijft gaan met de schoolorganisatie?
  • Wat moeten we doen met signalen die erop duiden dat niet alles vlekkeloos verloopt?
  • Hoe gaan wij dan om met het bestuur?
  • Hoe scherpen wij onze manier van toezicht houden tijdig aan?
  • Op welke wijze communiceren wij dit met het bestuur?’

Een excellente organisatie heeft oog voor alle zes de drijfveren

Management Drives helpt bij het vinden van onbalans binnen een organisatie. Binnen een organisatie zijn er namelijk zes kenmerken die aandacht verdienen. Idealiter zijn de zes kenmerken met elkaar in evenwicht. Ontbreekt er een element, dan ontstaat er onbalans. Diverse signalen in de organisatie kunnen hierop wijzen.

Schermafbeelding 2013-10-29 om 09.28.06

Download het Besturenraad thema

Deze Thema geeft u handvatten voor het beantwoorden van deze vragen en het kunnen voeren van ‘lastige gesprekken’ over deze vragen binnen het toezichthoudend orgaan en tussen de toezichthouder en het bestuur. Tevens beschrijft het mogelijke interventies door toezichthouders. De tekst is vooral geschreven vanuit het perspectief van de interne toezichthouder, gericht op een meer professionele wijze van toezicht houden.

Download het thema via onderstaande links: