Alle artikelen

Afdeling Vastgoed in de zorgsector zoekt naar positie en strategie

De zorgsector is een sector waar veel geld in omgaat en het is een sector die permanent zoekt naar mogelijkheden om de effectiviteit en efficiency te verbeteren. Iedere euro is er één en die moet zoveel mogelijk worden besteed aan de cliënt.

missie-visie-strategieWij hebben een afdeling vastgoed begeleid bij teambuilding, positionering van de afdeling en bepalen van de strategie. De afdeling Vastgoed heeft heel direct te maken met de consequenties van de keuzes die in de zorg worden gemaakt. Van grootschalig naar kleinschalig, van centraal naar “in de wijk”. De afdeling Vastgoed moet het vervolgens regelen en organiseren en dat gaat om zeer grote bedragen. Zijn wij faciliterend, ondersteunend, kader scheppend of strategisch bepalend voor de ontwikkeling van de zorg? Dilemma’s en vragen die spelen en waar deze afdeling Vastgoed intern discussie over had.

Drijfveren helpen bij het bepalen van de positie en strategie

We hebben de drijfverenprofielen van het Managementteam opgemaakt en deze met elkaar besproken. De “taal van de kleuren” gaf een gemeenschappelijke taal waarmee deze vragen heel logisch besproken konden worden.

Het standpunt dat iemand inneemt over de positie en strategie wordt namelijk mede bepaald door de wijze waarop iemand naar de wereld kijkt en dus welke drijfveren iemand heeft. Ineens was er veel meer begrip voor elkaars standpunt. Er werd met begrip voor elkaar gediscussieerd en de stap naar een gemeenschappelijke en gedeelde strategie gezet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Richard Berenschot: r.berenschot@managementdrives.com