Oplev selv Management Drives

MD Feedback giver indsigt i adfærd og forbedrer dit teams og din organisations funktion. Findes kun på engelsk!

MD Feedback-software giver dig indsigt i, hvordan andre oplever din adfærd i en bestemt situation. Denne indsigt hjælper dig i dit daglige arbejde. Du får værktøjer til din egen udvikling og til den måde, du ser dine omgivelser på. Denne selvindsigt og forbedrede opfattelse af dine omgivelser er således med til at forbedre dit teams og din organisations funktion.

Værdifuld feedback

The MD Feedback software connects people. You can develop behaviour; partly by giving valuable feedback using the survey, you improve the performance of team and organisation. Good feedback is crucial in developing behaviour and growth.

MD FeedbackFeedback survey

Feedback-undersøgelsen måler adfærd og viser dermed, HVAD og HVORDAN du gør noget. Softwaren indsamler resultaterne fra respondenterne og kandidaterne og oversætter dem til en MD Feedback-profil. Undersøgelsen er tilgængelig på hollandsk og engelsk, og du udfylder den på din computer.

Kandidater og respondenter

Det er muligt at lave MD Feedback-varianten pr. kandidat eller team. Det særlige er, at respondenterne giver feedback til en person, eller i teamvarianten, at alle giver hinanden feedback.

Feedback-spejl

Resultatet af Feedback-undersøgelsen er MD Feedback-spejlet. Spejlet indeholder adfærd i fire kategorier (balance/ikke til stede/overdrevet og negativ adfærd) og tre udviklingstemaer (beholde/udvikle og give slip). Med denne indsigt er du i stand til at forbedre dig selv, teamet og organisationen.