All Articles

Skabelse af en åben feedback-kultur

På arbejdspladsen har vi alle med feedback at gøre. Vi modtager tips og tricks, eller kommentarer fra kolleger, eller deltager i årlige evalueringer, udviklingssamtaler og teammøder, hvor feedback diskuteres. Feedback er en kommunikation til en person, der indeholder information om, hvordan personens adfærd opfattes og opleves af en anden. At give og modtage feedback er meget værdifuldt, forudsat at det gives på en positiv måde og modtages åbent. Det er bevist, at konstruktiv feedback er transformerende og forbedrer medarbejdernes præstationer. Det støtter folk i at nå deres mål. Forskning fra Gartner viser, at 81% mener, at feedback er afgørende for at forbedre præstationer (Gartner, 2021).

Desuden fører en stigning i det at give og modtage feedback på arbejdspladsen til 63% mere engagement, 79% mere jobtilfredshed, og folk, der modtager mere feedback, er også 1,2 gange mere tilbøjelige til at blive i organisationen sammenlignet med dem, der modtager lidt feedback. Feedback bidrager også til forbedret beslutningstagning og samarbejde samt til øget produktivitet og præstation. Det er ikke kun den enkelte der drager fordel af dette. Det gør hele virksomheden også (Christine Porath, Mastering Community).

Fordelene og styrken ved at give og modtage konstruktiv feedback er tydeligt demonstreret. Dog finder nogle mennesker det svært at give og modtage feedback og gør det derfor ofte ikke. Der er flere grunde til, at folk ikke giver feedback. Fra drivkræfternes perspektiv kunne disse overbevisninger være følgende:

Jeg giver ikke feedback fordi:

For at både enkeltpersoner, teams og organisationer kan drage fordel af fordelene ved feedback, er det vigtigt, at feedback omfavnes af medarbejderne, og at de oplever fordelene. Det hjælper, hvis du kan se feedback som en mulighed for at udvikle dig, og ikke som et angreb på dig selv eller den anden person.

Fra drivkræfternes perspektivet er følgende motivation for at give feedback:

Jeg giver feedback fordi…

Tips til at skabe en åben feedback-kultur:

  • Se feedback ud fra motivationen til at give den og skab sammen en kultur, hvor der opfordres til at give og modtage feedback og det dermed normaliseres.
  • Brug 360-graders feedbackmodulet fra MD for at få et komplet billede af din adfærd og funktion og hvordan andre ser den. Med denne metode beder du om feedback fra flere personer i dit nærmiljø (kolleger, venner, familie).
  • Planlæg faste og regelmæssige tidspunkter til at give og modtage feedback.
  • Giv specifik feedback med konkrete eksempler.
  • Giv feedback baseret på en objektiv observation.
  • Hold det på egen banehalvdel.

Vil du vide mere om at give og modtage konstruktiv feedback? Management Drives tilbyder et specifikt værktøj og feedbacktræning, der bruger et feedbackspejl til at give klare indsigter i adfærd. Feedbackværktøjet viser, hvordan folk ser sig selv, hvordan andre ser dem, og hvordan deres adfærd afspejles i dagligdagen.

Ved at få dybdegående indsigter i din egen adfærd og modtage målrettet feedback fra flere perspektiver, kan du måle, øve og fortsætte med at vise adfærd, som du ønsker at udvikle. I løbet af træningen får du vejledning om adfærd, som folk kan fastholde, udvikle eller stoppe med at udvise.

Under træningen præsenterer du din egen feedback og oplever selv, hvad værktøjet kan betyde for dig.

Mere information om træningen her.