Alle artikelen

Waarom functioneert binnen dezelfde zorgorganisatie het ene zelfsturende team goed en het andere team minder?

Zelfsturende teams Management Drives

Management Drives zoekt nog enkele pilots binnen de zorg.

Cliënten willen zorg op maat. En Nederland wil tegelijkertijd betaalbare zorg.
Werken met zelfsturende teams wordt door steeds meer zorgorganisaties gezien als een efficiënte en succesvolle manier om met betrokken medewerkers de client centraal te stellen en te voorzien van goede zorg. Goedkoper, efficiënter, flexibeler.

Werken met zelfsturende teams vraagt echter een geheel andere manier van denken en handelen van iedereen binnen de organisatie. Het is niet zomaar loslaten en zelf laten doen. Voor de bestuurder betekent dit de overgang van management naar leiderschap. Dit vraagt een andere manier van motiveren naar de omgeving. Loslaten of anders vasthouden, inspireren en koersvast blijven. “Goede leiders motiveren mensen op hun dominante drijfveren”.

Bij het ontwerpen van het zelfsturende team wordt uiteraard veel aandacht besteed aan competenties en functieniveaus. Mensen gaan ook naar trainingen of krijgen ondersteuning om zich te bekwamen. Of de collega’s (met elkaar) gedreven zijn te werken in een zelfsturend team komt weinig tot niet aan de orde. Hebben mensen een klik, spreken ze eenzelfde taal, vinden ze elkaar makkelijk, daar wordt nauwelijks tijd aan besteed. Ontbreekt de positieve energie dan zal het team naar verloop van tijd ook minder gaan presteren.

Management Drives geeft de individuen én teams inzicht in hun krachten en valkuilen, geeft inzicht of de teams die geformeerd worden met elkaar energie krijgen van het werken als een zelfsturend team. Essentieel voor het goed functioneren van het team.

Ook bij de toebedeling van de verschillende rollen zoals de teamspeler, planner, regisseur, ontwerper, ondernemer en kwaliteitsbewaker is de gedrevenheid van de collega voor de specifieke rol van groot belang om de rol voor langere tijd goed in te vullen.

Werken met zelfsturende teams vraagt om vakmanschap, heldere afspraken (MD blauw), luisteren (MD groen), dienstbaarheid (MD paars), creativiteit (MD geel), ondernemerschap (MD oranje), elkaar aanspreken (MD rood).

Management Drives zoekt nog enkele pilots binnen de zorg. Heeft u interesse, graag uw reactie naar h.westerterp@managementdrives.com