Alle artikelen

Privacy

De afgelopen periode heeft u van ons een mail ontvangen om een verwerkersovereenkomst te tekenen. Dit was en is wat dwingend blauw, maar we willen u er toch ook op wijzen dat dit niet zomaar is.

Wij als Management Drives en u als licentiehouder hebben een verantwoordelijkheid om correct om te gaan met data van mensen. Dit wordt niet alleen wettelijk voorgeschreven, maar beschouwen wij allen als vanzelfsprekend. Wij benadrukken voortdurend dat profielen waardevrij zijn en dat een terugkoppeling altijd met respect voor de ander dient te gebeuren. Diezelfde zorgvuldigheid geldt ook voor de digitale opslag van profielen. Jullie dienen, als verantwoordelijke vanuit de wet, een verwerkers overeenkomst met ons te hebben. Om jullie hierin te faciliteren hebben wij jullie bestookt 😉 met mails.

Om een voorbeeld te geven, waar wij tegenaan lopen: Profielen kunnen niet zomaar van de ene gecertificeerde partner naar de ander worden verplaatst. Kern is dat iedereen eigenaar is van zijn of haar eigen profiel en schriftelijk toestemming moet geven wanneer het profiel wordt uitgewisseld of wordt verplaatst.