Alle artikelen

MD in de pers: Management Drives artikel in het vakblad Kwaliteit in Bedrijf

Lean management in relatie tot de drijfveren van mensen

Management Drives: inzicht in competenties

Bij de implementatie van Lean management in een organisatie spelen de cultuur en het gedrag van mensen in de organisatie een belangrijke rol. Dit artikel geeft aan hoe meer inzicht kan worden verkregen in de cultuur binnen een organisatie en hoe dit inzicht kan worden gebruikt voor het behalen van betere resultaten in de organisatie.

Door Carla van der Weerdt-Norder en Cor Keijser

Lean management is een managementfilosofie met als doelstellingen het leveren van de door de klant gewenste kwaliteit, het verkorten van de doorlooptijden en het verlagen van de kosten. Bij het realiseren van deze doelstellingen worden verspillingen in de organisatie, activiteiten die niet leiden tot toegevoegde waarde voor de klant, geëlimineerd. We hebben het dan over verspillingen ten gevolge van defecten, wachttijden, onnodige transporten, onnodige processtappen, overproductie, te hoge voorraden en onnodige bewegingen.