Alle artikelen

Management Drives staat op het AVS Congres ‘Lerend leiden | Leidend leren’

‘Een verkenning van ontwikkelingskansen om met benutting van talenten en ervaringen tot optimale (team-)resultaten te komen’

Dit jaar is het thema ‘lerend leiden | leidend leren’. Bij lerend leiden gaat het om schoolleiders die zich professionaliseren, bezig zijn met hun eigen ontwikkeling en reflecteren op hun eigenhandelen. De nadruk ligt hier dus op de schoolleider en zijn ontwikkeling en leerproces. Tegelijkertijd is de schoolleider ook de aanvoerder en inspirator van de ontwikkeling en het functioneren van het team, de teamprestaties. Zijn eigen professionalisering, zijn talenten en ervaringen, kan hij ook inzetten voor het functioneren van het team: het leidend leren. Hierdoor is hij als leidinggevende in staat het beste uit het team te halen. Goed onderwijs door visionair leiderschap.

Astrid Oostrom zal samen met Freek Polter een workshop geven over Drijfveren en leiderschap. Tijdens deze workshop geven we u een impressie van de betekenis van drijfveren voor leiderschap. Drijfveren bepalen namelijk in hoge mate wat mensen daadwerkelijk doen. Datgene wat iemand drijft, bepaalt zijn gedrag, waarneming en motivatie om dingen wel of niet te doen, de zaken waar hij graag energie aan geeft. Samenwerken, communiceren en leidinggeven gaan veel gemakkelijker als dit gebeurt vanuit een begrip van zowel de eigen drijfveren, als de drijfveren van de ander. Medewerkers worden het eenvoudigst gemotiveerd te veranderen, wanneer zij daarbij aangesproken worden op dat wat zij belangrijk vinden. Indien u als leidinggevende in staat bent aan te sluiten bij de drijfveren van uw medewerkers, dan kunt u ook bepalen hoe u het meest effectief leiding kunt geven aan of inspirerend kunt zijn voor uw medewerkers.

Het congres vindt plaats op 16 maart 2012 in het NBC te Nieuwegein (Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein).

Management Drives vindt u samen met De Roo op standnummer 20. Daar kunt u tevens informatie vinden over de Management Drives oplossingen en de Training Verander- en interim management voor het Primair Onderwijs èn voor het Voortgezet Onderwijs, die gegeven wordt in het najaar van 2012.