Alle Artikel

Introductie „Handbuch der Persönlichkeitsanalysen“

Management Drives Germany is enige tijd actief en nu al opgenomen in het Handbuch der Persönlichkeitsanalysen. In dit bijna 600 pagina’s tellende boek wordt stilgestaan bij meer dan 20 leidende methodieken die Duitsland rijk is.

Gabal-handbuch-management-drivesManagement Drives is geen methodiek die de “persoonlijkheid” in beeld brengt en analyseert, maar de samenstellers van het boek vertelden ons dat ze Management Drives dusdanig vernieuwend en intrigerend vinden dat ze het toch hebben opgenomen in dit boek. Een prachtig compliment en tevens een erkenning voor de kwaliteit van de methodiek Management Drives. Tevens is het een bevestiging van de vernieuwende en onderscheidende aspecten van Management Drives.

Donderdag 16 april is in Bonn-Duitsland het “Handbuch der Persönlichkeitsanalysen” gepresenteerd. Het boek is in Duitsland verkrijgbaar voor €60 maar we hebben enkele exemplaren beschikbaar. Wilt u een exemplaar ontvangen stuur dan een e-mail naar info@managementdrives.com o.v.v. Handbuch der Persönlichkeitsanalysen.