OPLOSSINGEN MET MANAGEMENT DRIVES

VOOR TEAMS

TEAMS: MISSIE, VISIE & STRATEGIE

BEWUSTWORDEN

Gebruik de Management Drives software en de unieke team scan om de ontwikkelingsrichting van het team te bepalen.

BEWEGEN

Bepaal de missie, visie, strategieën en doelstellingen van het team en stem die af op de organisatie. Creëer focus en maak keuzes voor jouw businessplan.

BORGEN

Implementeer de verkregen inzichten in het team door te beslissen wie wat gaat doen en hoe dit te doen.

Interesse in dit programma?

Effectief gedrag in Teams(TEAMONTWIKKELING)

BEWUSTWORDEN

Wees bewust van elkaars sterke punten en valkuilen door een beter begrip voor elkaars drijfveren te ontwikkelen.

BEWEGEN

Zet de nieuwe inzichten om in verandering om de prestaties van het team verder en blijvend te verbeteren.

BORGEN

Verbeter de samenwerking door gebruik te maken van elkaars sterke punten en door valkuilen te voorkomen. In de praktijk toepasbaar en met blijvend resultaat.

Geinteresseerd in hoe MD toegevoegde waarde kan bieden bij het ontwikkelen van effectief gedrag binnen teams?

ANDERE OPLOSSINGENVOOR TEAMS

CRISIS IMPACT PROGRAMMA

Besteed aandacht aan positief en "nieuw" gedrag dat tijdens de crisis werd vertoond. Pas dit toe en veranker het binnen jouw team.

Betere samenwerking tussen teams (ook op afstand)

Verbeter de prestaties van jouw teams door op een praktische en leuke manier gebruik te maken van de kwaliteiten van ieder individu.

EFFECTIEVE TEAM MEETING

Gebruik elkaars kwaliteiten en drijfveren om meer focus te creëren en effectieve team meetings te houden.

24-UUR TEAM KICKSTART

Creëer duidelijkheid en doeltreffendheid en voorkom vertragingen of inefficiëntie met behulp van dit intensieve programma.

Vertrouwen opbouwen

Krijg inzicht in hoe vertrouwen werkt en vertaal dit naar effectief gedrag om vertrouwen te vergroten en dit op een duurzame manier te borgen.

Bouw succesvolleSport teams met MD

Creëer meer impact tijdens wedstrijden door jouw sterke punten te benutten en jouw houding ten opzichte van uitdagingen te veranderen.

Sport gebruiken om succesvolle teams te bouwen

Ervaar een MD sport clinic en ontwikkel efficiënte winnende strategieën door de dynamiek en potentie van jouw team te begrijpen & wat jullie drijft om het gewenste resultaat te behalen.

Verbeter de prestaties van jouw sales team

Begrijp de drijfveren van jouw klanten en pas deze kennis toe tijdens alle fases van het verkoopproces.

(Scrum) Project Management

Verhoog de efficiëntie van projectteams door zachte succesfactoren te meten (die 80% van de key success factors uitmaken).

MD in de VUCA wereld

Gebruik MD om doeltreffend te zijn in een vluchtige, onzekere en complexe wereld.

Project Start Up

Begin jouw project met MD om elkaar te begrijpen, jouw gemeenschappelijke doelstellingen en jouw meest doeltreffende manier van werken.

Interesse in een van deze oplossingen?Op zoek naar een op maat oplossing?

MD OPLOSSINGENgebaseerd opdrijfveren

Ontdek nu ook onze populaire MD toepassingen. Dit zijn programma's gericht op het bewustworden, bewegen en borgen van drijfveren voor zowel individuen als teams. Al deze programma's (en meer) zijn beschikbaar door gebruik te maken van onze internationale community van gecertificeerde MD partners of door zelf MD partner te worden.

LEIDERSCHAPSONTWIKKELINGBegrijp jezelf en de mensen om je heen en ontwikkel persoonlijk leiderschap.lees meer →
YOUNG ADULT PROGRAMMA
Begrijp wat je als leerling, opvoeder, onderwijsteam of organisatie drijft. En ontwikkel betere strategieën voor leren, onderwijzen, communiceren, teamontwikkeling en meer.lees meer →
ANDERE OPLOSSINGEN
Ontdek meer MD oplossingen voor persoonlijke ontwikkeling.lees meer →
TEAMS: MISSIE, VISIE & STRATEGIE Gebruik de MD Matrix om de zakelijke kant van je team te ontwikkelen.lees meer →
EFFECTIEF GEDRAG IN TEAMS (TEAMONTWIKKELING)
Verbeter de samenwerking tussen mensen door het verwerven en opvolgen van manieren om hen te engageren.lees meer →
ANDERE TEAM OPLOSSINGEN
Ontdek meer team oplossingen door Management Drives.lees meer →
ORGANISATIEVERANDERING & ONTWIKKELINGBegrijp in welke ontwikkelingsfase jouw organisatie zich bevindt en ontwikkel strategieën om alle niveaus efficiënt met elkaar te verbinden: mensen, teams en de organisatie als geheel.lees meer →
FUSIES & OVERNAMES
Begrijp de culturen van de verschillende organisaties en ontwikkel efficiënte, lange termijn strategieën.lees meer →
ANDERE OPLOSSINGEN
Ontdek meer MD oplossingen voor organisaties.lees meer →