OPLOSSINGENMETMANAGEMENTDRIVES

VOOR ORGANISATIES

OrganisatorischeTransformatie & Ontwikkeling

In samenwerking met Creating Consulting LLC, leidt Management Drives de paradigmaverschuiving naar een nieuw niveau vanbetrokkenheid, passie, wendbaarheid en afstemming tussen alle stakeholders.

BEWUSTWORDEN

Begrijp wat managementgedrag beinvloedt en hoe dit verband houdt met de verschillende bedrijfslagen en -niveaus.

BEWEGEN

Creëer synergie door drijfveren en gedrag op elkaar af te stemmen en geef zo richting aan de gewenste strategieën, processen, systemen, structuren en gedragingen.

BORGEN

Transformeer jouw organisatie in een nieuwe omgeving die bijdraagt aan een doelgerichte, op kernwaarden gebaseerde bedrijfscultuur die in lijn is met de strategie.

Wil je weten wat Management Drives voor jouw organisatie kan betekenen?

Fusies en overnames

Begrijp de culturen van verschillende organisaties en ontwikkel efficiënte, lange-termijnstrategieën om ervoor te zorgen dat ze elkaar optimaal versterken.Wat zijn de drijfveren achter bedrijfsculturen?

BEWUSTWORDEN

Om de culturen van verschillende organisaties succesvol te laten samensmelten, moet je eerst begrijpen wat deze culturen zijn en inzicht krijgen in de onderliggende drijfveren op individueel, team- en organisatieniveau. Om gedrag te veranderen, moet je begrijpen wat het huidige gedrag is, wat het aanwakkert en welke veranderingen jij zou willen doorvoeren om specifieke doelen te bereiken.

BEWEGEN

Culturen samenvoegen en gedrag veranderen op basis van diepgaand inzicht in de drijfveren van individuen, teams en organisaties. Dit stelt je in staat om langetermijn strategieën te ontwikkelen om jouw doelen te bereiken.

BORGEN

Gebruik de inzichten en tools van Management Drives om grip te houden op het continue proces van fusies en teamontwikkeling, waarbij je bewust blijft van de onderliggende drijfveren op alle niveaus en kunt vertrouwen op de langetermijn strategieën voor jouw organisatie.

Geïnteresseerd in wat Management Drives kan betekenen voor jouw organisatie?

ANDERE OPLOSSINGEN VOOR ORGANISATIES

Kernwaarden creëren

Vergroot de verbinding binnen de organisatie door de kernwaarden voor jouw organisatie gezamenlijk vast te stellen.

Waarde toevoegen in de hele organisatieketen

De meest doeltreffende manier van samenwerken tussen verschillende afdelingen ontstaat wanneer we elkaar beter leren kennen en gemeenschappelijke doelen gezamenlijk vaststellen.

Diversiteit & Inclusie

Verrijk jouw kijk op diversiteit in de organisatie met behulp van onze MD Methodiek om een inclusieve omgeving te creëren.

CULTUURVERANDERING

Gebruik de gemeenschappelijke MD taal om de gewenste cultuur binnen jouw organisatie te definiëren en te implementeren.

Crisis Impact Programme

Besteed aandacht aan positief en "nieuw" gedrag dat tijdens de crisis werd vertoond en veranker dit binnen jouw organisatie.

Onboarding

Haal het beste uit je nieuwe medewerkers door hun drijfveren optimaal te benutten.

Interesse in een van deze oplossingen?Op zoek naar een op maat oplossing?

MD OPLOSSINGENgebaseerd opdrijfveren

Ontdek nu ook onze populaire MD toepassingen. Dit zijn programma's gericht op het bewustworden, bewegen en borgen van drijfveren voor zowel individuen als teams. Al deze programma's (en meer) zijn beschikbaar door gebruik te maken van onze internationale community van gecertificeerde MD partners of door zelf MD partner te worden.

LEIDERSCHAPSONTWIKKELINGBegrijp jezelf en de mensen om je heen en ontwikkel persoonlijk leiderschap.lees meer →
YOUNG ADULT PROGRAMMA
Begrijp wat je als leerling, opvoeder, onderwijsteam of organisatie drijft. En ontwikkel betere strategieën voor leren, onderwijzen, communiceren, teamontwikkeling en meer.lees meer →
ANDERE OPLOSSINGEN
Ontdek meer MD oplossingen voor persoonlijke ontwikkeling.lees meer →
TEAMS: MISSIE, VISIE & STRATEGIE Gebruik de MD Matrix om de zakelijke kant van je team te ontwikkelen.lees meer →
EFFECTIEF GEDRAG IN TEAMS (TEAMONTWIKKELING)
Verbeter de samenwerking tussen mensen door het verwerven en opvolgen van manieren om hen te engageren.lees meer →
ANDERE TEAM OPLOSSINGEN
Ontdek meer team oplossingen door Management Drives.lees meer →
ORGANISATIEVERANDERING & ONTWIKKELINGBegrijp in welke ontwikkelingsfase jouw organisatie zich bevindt en ontwikkel strategieën om alle niveaus efficiënt met elkaar te verbinden: mensen, teams en de organisatie als geheel.lees meer →
FUSIES & OVERNAMES
Begrijp de culturen van de verschillende organisaties en ontwikkel efficiënte, lange termijn strategieën.lees meer →
ANDERE OPLOSSINGEN
Ontdek meer MD oplossingen voor organisaties.lees meer →