OPLOSSINGENMET MANAGEMENTDRIVES

VOOR INDIVIDUEN

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

Persoonlijk leiderschap kan iedereen ontwikkelen.

BEWUSTWORDEN

Begrijp jouw drijfveren, uitdagingen,sterktes, valkuilen en motivaties.Ontwikkel een beter begrip vanjezelf en de mensen om je heen.

BEWEGEN

Maak gebruik van jouw talenten, sterke punten, krijg nieuwe inzichten en ontwikkel leiderschapsgedraggebaseerd op jouw krachtigste drijfveren.

BORGEN

Ontwikkel duurzaam persoonlijkleiderschap, ook in veranderendeomstandigheden. Vertrouw op de kracht van Management Drives.

Wil jij weten hoe wij jouw organisatie kunnen helpen?

YOUNG ADULT ONTWIKKELING

DE KRACHT VAN DRIJFVEREN IN HET ONDERWIJS

Wat is de waarde van drijfveren voor jongvolwassenen, leerkrachten, begeleiders, onderwijsprofessionals, schoolteams en voor schoolorganisaties in het algemeen?

BEWUSTWORDEN

Vul de MD Survey voor het onderwijs (voor onderwijsprofessionals) of de MD Survey voor jongvolwassenen (13- tot 18-jarigen) in en ontdek wat jij echt belangrijk vindt binnen het onderwijs. Verwerf kennis over jouw eigen en andermans drijfveren & uitdagingen en leer hoe je daar effectiever mee om kunt gaan.

BEWEGEN

Voor onderwijsprofessionals: Specifieke strategieën ontwikkelen voor beter wederzijds begrip en effectieve communicatie in de dagelijkse praktijk.Voor jongvolwassenen:Verbeter jouw persoonlijke groei en motivatie door jouw sterktes te identificeren op basis van jouw persoonlijke drijfveren.

BORGEN

Gebruik de uitkomsten van het programma om vorm te geven aan een omgeving waarin de docent zowel zijn eigen potentieel als dat van collega's en jongvolwassenen ontplooit.Leer hoe je een omgeving kunt creëren waarin jij jongvolwassenen kunt motiveren en activeren om betere resultaten te behalen.

Interesse in dit programma?

ANDERE OPLOSSINGENVOOR INDIVIDUEN

CRISIS IMPACT PROGRAMMA

Besteed aandacht aan positief en "nieuw" gedrag dat tijdens de crisis is vertoond en pas dit blijvend toe.

MANAGING YOUR DRIVES

Leer effectief gedrag toe te passen in jouw persoonlijke leiderschapsstijl afgestemd op jouw drijfveren.

Individuele coaching met MD

Leer en borg nieuw gedrag door middel van individuele coaching met een gecertificeerde MD coach.

BOUWEN AAN VERTROUWEN

Creëer een veilige omgeving voor het bespreken van vertrouwen.

MD FEEDBACK

Ben bewust van het gedrag dat jij moet behouden, ontwikkelen en loslaten en maak een persoonlijk ontwikkelingsplan.

COPING WITH STRESS

Leer hoe je jouw gedrag onder stress kunt herkennen en drijfveren op een positieve manier kunt inzetten.

LEIDERSCHAP IN CRISISTIJD

Gebruik jouw MD profiel om effectief leiderschap te tonen in tijden van crisis.

STAKEHOLDER MANAGEMENT

Verbeter jouw prestaties door de drijfveren van jouw stakeholders te begrijpen en jouw kennis op een praktische manier toe te passen.

Interesse in een van deze oplossingen?Op zoek naar een op maat oplossing?

MD OPLOSSINGENgebaseerd opdrijfveren

Ontdek nu ook onze populaire MD toepassingen. Dit zijn programma's gericht op het bewustworden, bewegen en borgen van drijfveren voor zowel individuen als teams. Al deze programma's (en meer) zijn beschikbaar door gebruik te maken van onze internationale community van gecertificeerde MD partners of door zelf MD partner te worden.

LEIDERSCHAPSONTWIKKELINGBegrijp jezelf en de mensen om je heen en ontwikkel persoonlijk leiderschap.lees meer →
YOUNG ADULT PROGRAMMA
Begrijp wat je als leerling, opvoeder, onderwijsteam of organisatie drijft. En ontwikkel betere strategieën voor leren, onderwijzen, communiceren, teamontwikkeling en meer.lees meer →
ANDERE OPLOSSINGEN
Ontdek meer MD oplossingen voor persoonlijke ontwikkeling.lees meer →
TEAMS: MISSIE, VISIE & STRATEGIE Gebruik de MD Matrix om de zakelijke kant van je team te ontwikkelen.lees meer →
EFFECTIEF GEDRAG IN TEAMS (TEAMONTWIKKELING)
Verbeter de samenwerking tussen mensen door het verwerven en opvolgen van manieren om hen te engageren.lees meer →
ANDERE TEAM OPLOSSINGEN
Ontdek meer team oplossingen door Management Drives.lees meer →
ORGANISATIEVERANDERING & ONTWIKKELINGBegrijp in welke ontwikkelingsfase jouw organisatie zich bevindt en ontwikkel strategieën om alle niveaus efficiënt met elkaar te verbinden: mensen, teams en de organisatie als geheel.lees meer →
FUSIES & OVERNAMES
Begrijp de culturen van de verschillende organisaties en ontwikkel efficiënte, lange termijn strategieën.lees meer →
ANDERE OPLOSSINGEN
Ontdek meer MD oplossingen voor organisaties.lees meer →